Ansökningar gås igenom med 6-12 månaders intervall, lite beroende på antalet ansökningar.

Utbetalningsomgång 3

Den 1 oktober 2023 bearbetades alla då inkomna ansökningar. Stiftelsen delar ut totalt 435 000 kronor, i olika belopp, till tio olika personer.

Utbetalningsomgång 2

Den 20 mars 2023 bearbetades alla då inkomna ansökningar. Stiftelsen delar ut totalt 420 000 kronor, i olika belopp, till åtta olika personer.

Utbetalningsomgång 1

Stiftelsen gick den 6 september 2022 igenom samtliga inkomna ansökningar. Totalt tilldelades 600 000 kronor, i olika belopp, till fyra mottagare. Störst belopp erhöll Per Gustafsson, som omnämns i Polistidningen nummer 1, 2022.