Stiftelsen gick den 6 september 2022 igenom samtliga inkomna ansökningar. Totalt tilldelas 600 000 kronor, i olika belopp, till fyra mottagare. Störst belopp erhöll Per Gustafsson, som omnämns i Polistidningen nummer 1, 2022.

Ansökningar gås igenom med 6-12 månaders intervall, lite beroende på antalet ansökningar.