Ansökan om stöd är öppen för poliser och brandmän i Sverige, eller deras efterlevande. Stiftelsen har som ändamål att främja individer som skadats, utsatts för våld eller allvarligt hot. Hjälpen kan exempelvis omfatta stöd för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadsomkostnader men även direkt ekonomiskt stöd.

Generellt tilldelas endast stöd till ett fåtal personer per år, där livsförändrande händelser inträffat.

Länken nedan går till Handelsbankens portal där ansökan rent tekniskt registreras. Ju mer komplett ansökan avseende händelse desto större chans att Stiftelsen kan tilldela medel. Bilagor som styrker beskrivningen underlättar stiftelsens hantering. Med begränsade administrativa resurser har stiftelsen endast möjlighet att besvara de ansökningar som beviljas.


Som alternativ kan en kort, indikativ ansökan skickas in genom formuläret nedan. Om Normanstiftelsen finner ansökan som en kandidat kommer dock en komplett ansökan via Handelsbanken ovan att krävas. Det är dock en enklare metod för att få en indikation på om chans till stöd finns.

Normanstiftelsen föredrar ansökan via formulär ovan, men kan vid behov skickas till:

Normanstiftelsen
c/o Am Sornsakul
Floragatan 10
114 31 Stockholm