Media

normanstiftelsen-blaljus-artikel

435 000 till totalt 10 poliser/brandmän

Nu har Normanstiftelsen betalat ut omgång tre, totalt 435 000 kronor, i olika belopp, till tio olika personer poliser och brandmän. Allt ifrån knärelaterade skador till arbetsklassad cancer.

Ny möjlighet att söka ekonomiskt stöd

Sedan Normanstiftelsens bildande för drygt 1 år sedan har stöd delats ut vid två tillfällen. Den första gången fick fyra sökanden dela på 600 000 kronor och i dagarna gjordes en ny utbetalning (totalt 420 000 kronor) till poliser i Sverige, från Umeå i norr till Halmstad i söder.

Normanstiftelsen delade ut 600 000 kr

Normanstiftelsens första utbetalning av totalt 600 000 kr har – i olika belopp – tillfallit fyra mottagare, varav tre är poliser (hemmahörande i Skara, Göteborg och Uddevalla). Stiftelsen vänder sig till poliser och brandmän.

Ny stiftelse till stöd för poliser och brandmän

Sedan november 2021 finns Normanstiftelsen startad av finansmannen Bengt Norman som alltid haft en stor respekt och ödmjukhet för personer som verkar i samhällsviktiga yrkesroller. Tankarna om att på något sätt hjälpa till väcktes i samband med förskräckliga händelser såsom Malexandermorden 1999 och terroristattentatet i New York 2001.

Normanstiftelsen stödjer brandmän och poliser som skadats i jobbet

Normanstiftelsen startades 2021 av Bengt Norman. Stor respekt för de risker som brandmän och poliser möter i arbetet är anledningen till att finansmannen Bengt Norman grundade stiftelsen som ska stödja personer som skadats i tjänsten. Grundplåten på 22 miljoner kronor har han själv skjutit till från sin privata förmögenhet.

Så söker du stålar

Det finns pengar att söka från olika fonder, stiftelser och föreningar för den som är polis. Pengar som är tänkta att underlätta tillvaron efter en olycka i tjänsten, vid rehabilitering, studier eller som uppmuntran för gott arbete.