Normanstiftelsen bildades 2021 av Bengt Norman. Den följer Stiftelselagen (1994:1220) och har sitt säte i Stockholm.

Stiftelsens ändamål är att främja poliser och brandmän som skadas i tjänst. Den kommer finnas under 20 år och delar under den tiden ut all avkastning och allt kapital i stiftelsen. Vid bildandet var värdet av donerade aktier cirka 22 miljoner kronor.

Styrelsen utgörs av Bengt Norman och hans son, Erik Norman.