Personer som verkar i samhällsviktiga yrkesroller har Bengt Norman alltid haft stor respekt och ödmjukhet för. Tankarna att på något sätt hjälpa till väcktes för länge sedan i samband med förskräckliga händelser såsom Malexandermorden 1999 och terroristattentatet i New York 2001, där poliser och brandmän inte kom hem till sina familjer efter arbetspasset. 

Det var dock tsunamin i indiska oceanen 2004, som bland annat drabbade många svenskar i Thailand, som ledde till initiativ på egen filantropisk verksamhet.

Under senare år har förutsättningarna för poliskåren blivit svårare. Personalen är utsatt för klara risker samtidigt som de utför en viktig uppgift. I kombination med att samhället i stort kanske inte alltid klarar av att hjälpa och stötta personal som drabbats ser Bengt Norman en möjlighet att i vissa fall kunna hjälpa till.

Normanstiftelsen startades 2021, med ändamål att främja poliser och brandmän som skadas i tjänst. Stiftelsen ska drivas under 20 år och delar under den tiden ut all avkastning och allt kapital i stiftelsen.